Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov. Možnosti podpory:

Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
 • Príslovia
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

  Záložky

  1 Ten, kto rád prijme napomenutie, miluje poznanie, kto nenávidí výčitku, je hlupák. 2 Dobrák získava priazeň od Hospodina, ale prefíkaného muža odsúdi. 3 V zlobe človek nenájde oporu, no koreň spravodlivých sa nepohne.12,3 Prís 10,25 4 Statočná žena je vencom svojho muža, no nehanebnica je ako hnis v jeho kostiach.12,4 Prís 31,10; 1Kor 11,7-8 5 Myšlienky spravodlivých sú správne, ale zámery bezbožníkov sú ľstivé. 6 Slová bezbožníkov striehnu po živote, kým ústa statočných sú im na záchranu.12,6 Prís 1,11.18 7 Zvrhni bezbožníkov a nebude ich, dom spravodlivých však obstojí.12,7 Mt 7,24-27 8 Človeka chvália podľa jeho rozumnosti, ale zvráteným srdcom budú pohŕdať. 9 Lepšie je tomu, čo je málo váženým a má sluhu, ako tomu, čo sa robí váženým, hoci nemá chlieb. 10 Spravodlivý pozná potreby svojho dobytka, lež vnútro bezbožníkov je neľútostné. 11 Kto obrába svoju pôdu, nasýti sa chlebom, kto sa však zháňa za zbytočnosťami, stratil rozum.12,11 Prís 28,19 12 Bezbožník baží za korisťou zlých ľudí, no koreň spravodlivých prinesie úrodu. 13 Do previnenia svojich perí sa chytí ničomník, kým spravodlivý sa vymaní z úzkostí.12,13 Prís 18,7 14 Z ovocia svojich slov sa každý nasýti dobrom a človek dostane odplatu podľa svojich skutkov.12,14 Prís 18,20 15 Bláznovi sa zdá jeho cesta správna, lež ten, čo si dá poradiť, je múdry. 16 Blázon prejaví svoj hnev hneď, no rozvážny prehliadne urážku. 17 Kto šíri pravdu, hovorí, čo je správne, ale falošný svedok hovorí lži.12,17 Prís 14,5 18 Kto bezohľadne rozpráva, akoby bodal mečom, lež jazyk múdrych prináša uzdravenie.12,18 Ž 57,5 19 Pravdivé pery obstoja vždy, falošný jazyk však len chvíľku. 20 V srdci tých, čo snujú zlo, je podvod, kým v tých, čo šíria pokoj, je radosť.12,20 Jk 3,18 21 Spravodlivému sa neprihodí nijaká neprávosť, bezbožníci však zakúsia zlo. 22 Lživé pery sa protivia Hospodinovi, lež páčia sa mu tí, čo sa verne správajú.12,22 Prís 6,17 23 Rozvážny človek skrýva, čo vie, no srdce bláznov vykrikuje hlúposti.12,23 Prís 10,19 24 Ruka usilovných bude vládnuť, ale lenivosť vedie k nútenej práci.12,24 Prís 10,4 25 Nepokoj v srdci ubíja človeka, láskavé slovo ho však potešuje.12,25 Prís 15,13 26 Spravodlivý skúma cestu svojho blížneho, ale bezbožníci na svojej ceste blúdia. 27 Lenivec si neupečie svoj úlovok, kým vzácnym vlastníctvom človeka je usilovnosť. 28 Na ceste spravodlivosti je život, v smere jej chodníka nesmrteľnosť.
 • Príslovia
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)