Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
 • Kohelet — Kazateľ
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12

  Záložky

  Čo je lepšie?

  1 Lepšie je dobré meno ako vzácny olej, lepší deň smrti ako deň narodenia.7,1 Prís 22,1; 2Kor 5,8 2 Lepšie než ísť do domu hodovania je ísť do domu zármutku, v ktorom skončí každý človek. Kým žije, nech si to vezme k srdcu. 3 Lepšia je mrzutosť ako smiech, lebo aj pri zachmúrenej tvári môže byť srdcu dobre.7,3 Rim 5,3-4; 2Kor 7,10; Heb 12,10-11 4 Srdce múdrych je v dome zármutku, ale srdce bláznov v dome radosti. 5 Lepšie je počúvať napomínanie múdreho, než počúvať chválospev bláznov.7,5 Ž 141,5; Prís 15,31-33 6 Smiech bláznov je ako praskot tŕnia pod hrncom. Aj to je márnosť.7,6 Ž 58,9; 118,12 7 Utláčanie ohlúpi múdreho a úplatok kazí srdce.7,7 Ex 23,8; Dt 16,19; Prís 17,23 8 Lepší je koniec veci ako jej začiatok, trpezlivá myseľ je lepšia než povýšenecká.7,8 Prís 14,29; Lk 21,19; Heb 10,36 9 Nenáhli sa v duchu za mrzutosťou, lebo mrzutosť spočíva v hrudi bláznov.7,9 Prís 14,17; Jk 1,19 10 Nehovor: „Ako to, že minulé dni boli lepšie ako tieto?“ Z múdrosti sa na to nepýtaš. 11 Múdrosť je dobrá s dedičstvom, je výhodou pre tých, čo vidia slnko.7,11 Prís 8,10-11; Koh 11,7 12 Byť v tieni múdrosti je totiž ako byť v tieni peňazí a ziskom z poznania múdrosti je to, že dáva život tým, čo ju vlastnia.7,12 Prís 3,14-18; 16,16 13 Pozri na Božie dielo! Kto môže narovnať, čo on skrivil?7,13 Koh 1,15; Iz 14,27; Rim 9,19 14 V dobrý deň užívaj dobro a v zlý deň pozri: tak prvý, ako aj druhý urobil Boh na to, aby človek nezistil, čo príde po ňom.7,14 Jób 2,10; Koh 3,11; Sir 11,14

  Stredná cesta

  15 To všetko som videl počas mojich márnych dní: je spravodlivý, ktorý hynie, hoci je spravodlivý, a svojvoľný, ktorý dlho žije, hoci je zlý.7,15 Koh 8,14 16 Nebuď veľmi spravodlivý a nerob sa príliš múdrym, prečo by si sa mal zničiť?7,16 Koh 2,15; Lk 18,11-14 17 Nebuď príliš svojvoľný a nebuď hlúpy, prečo by si mal zomrieť, keď ešte nenastal tvoj čas?7,17 Prís 10,27 18 Dobré bude, keď sa toho pridržíš, ba ani tamtoho sa nepustíš, veď kto sa bojí Boha, unikne tomu všetkému. 19 Múdrosť posilňuje múdreho viac ako desiati mocní, ktorí sú v meste.7,19 Prís 21,22; 24,5; Koh 9,13-18; Kol 1,9-11 20 Niet totiž na zemi spravodlivého človeka, ktorý robí dobre a nehreší.7,20 1Krľ 8,46; 2Krn 6,36; Rim 3,23; Jk 3,2; 1Jn 1,8 21 Nevenuj pozornosť všetkým rečiam, ktoré sa hovoria, aby si nepočul svojho sluhu, ako ťa preklína, 22 veď tvoje srdce vie, že aj ty si mnohokrát preklínal iných. 23 To všetko som múdro preskúmal a povedal som: „Chcem získať múdrosť,“ ale ona bola odo mňa vzdialená.7,23 Rim 1,22; 1Kor 1,20 24 Ďaleké je všetko, čo bolo, hlboké, prehlboké, kto to nájde?7,24 Rim 11,33; 1Tim 6,16

  Ženské zvody

  25 Poobzeral som sa a svoju myseľ som obrátil, aby som spoznal, skúmal a hľadal múdrosť a zmysel; a spoznal som aj svojvôľu, bláznovstvo, hlúposť a pomätenosť.7,25 Koh 1,17; 2,12; 10,13 26 Dospel som k tomuto: Trpkejšia ako smrť je žena, ktorá je osídlom, jej srdce sieťou a jej ruky putami. Kto sa Bohu páči, unikne jej, kto však hreší, toho polapí.7,26 Prís 22,14 27 „Hľa, toto som objavil,“ povedal Kazateľ: „Porovnával som jedno s druhým, aby som našiel zmysel, 28 po ktorom ešte túžila moja duša, no nenašiel som ho. Z tisíc ľudí som našiel jedného poriadneho, ale žena medzi nimi nebola. 29 Iba k tomuto som dospel: Boh urobil ľudí priamymi, oni však hľadajú samé úskoky.“7,29 Gn 1,26-27; 3,6-7; Jer 4,22
 • Kohelet — Kazateľ
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)