Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov. Možnosti podpory:

Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
 • Jób
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42

  Záložky

  1 Len volaj, či ti niekto odpovie. Na koho zo svätých sa obrátiš?5,1 Jób 15,15 2 Blázna zabije hnev a nerozumného usmrtí vášeň. 3 Videl som, ako blázon zapúšťa korene, ale znenazdajky je jeho obydlie vyvrátené.5,3-5 Jób 4,10-11; Ž 37,35-36 4 Jeho synovia sú ďaleko od záchrany, sú utláčaní v bráne a niet toho, kto by ich ratoval.5,4 Jób 29,7; Ž 127,5 5 Čo nažne, to poje hladný a suché snopy mu poberú, po jeho bohatstve dychtia smädní. 6 Veď z prachu nevyrastá nešťastie a zo zeme neklíči trápenie. 7 Naozaj, človek sa rodí na trápenie, ako iskry vyletujú nahor.5,7 Gn 3,17-19 8 Radšej by som hľadal Boha a Bohu by som predložil svoj prípad: 9 tomu, ktorý koná veľkolepé veci, ktoré nemožno prebádať, a podivuhodné skutky, ktoré nemožno spočítať.5,9 Jób 9,10; Ž 40,6; 72,18; Rim 11,33 10 On dáva dážď na povrch zeme a zosiela vodu na polia, 11 aby ponížených postavil na výšiny a smútiacich pozdvihol do bezpečia.5,11 1Sam 2,7-8; Ž 75,8; Lk 1,52-53 12 Marí zámery chytrákov, takže ich ruky nedosiahnu úspech. 13 Prichytí múdrych v ich chytráctve, takže rada úskočných sa vždy ukáže ako unáhlená.5,13 1Kor 3,19 14 Cez deň narazia na tmu a napoludnie hmatajú ako v noci.5,14 Prís 4,19; Iz 59,9-10 15 On zachraňuje chudobného pred mečom, ústami a rukou mocného, 16 a tak má chudobný nádej a neprávosť zatvorené ústa.5,16 1Sam 2,8-9 17 Aký blahoslavený je človek, ktorého Boh karhá! Nuž nepohŕdaj výchovou Všemohúceho,5,17 Ž 94,12; Prís 3,11-12; Heb 12,5-11 18 lebo on pôsobí bolesť, ale aj obväzuje, zraňuje, ale jeho ruky aj liečia.5,18 Dt 32,39; 1Sam 2,6; Iz 30,26; Oz 6,1 19 Zo šiestich úzkostí ťa vyslobodí, v siedmich sa ťa nedotkne zlé.5,19 Ž 34,20; Prís 24,16 20 V čase hladu ťa vykúpi zo smrti a v čase vojny z moci meča.5,20 Ž 33,19 21 Budeš skrytý pred bičom jazyka a nebudeš sa báť násilia, že príde.5,21 Ž 31,21; Prís 12,18; Jk 3,5-8 22 Vysmeješ sa násiliu i hladomoru. Ani divej zveri sa neboj, 23 veď máš zmluvu s kameňmi na poli a poľná zver uzavrela s tebou mier.5,23 Iz 11,6-8; Oz 2,20 24 Budeš vedieť, že tvoj stan je bezpečný, a keď preveríš svoj príbytok, nič mu nebude chýbať. 25 Presvedčíš sa, že máš množstvo detí a tvojho potomstva je sťa trávy na poli.5,25 Ž 128,3 26 K svojmu hrobu dôjdeš v zrelom veku, ako keď sa zvážajú snopy v pravý čas.5,26 Gn 15,15; Jób 42,17; Prís 9,11; 10,27 27 Nuž takto to je, prebádali sme to a je to tak. Načúvaj, aj ty si to uvedom!“
 • Jób
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)