Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov. Možnosti podpory:

Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
 • Jób
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42

  Záložky

  Druhá reč Elífaza

  1 Nato Elifaz z Temánu odpovedal takto: 2 „Odpovedá vari múdry človek vedomosťami vzatými z vetra alebo si plní vnútro východným vetrom, 3 dôvodí slovom, ktoré neosoží, a rečami, ktoré neprospejú? 4 Veď ty dokonca rušíš bázeň a maríš rozjímanie pred Bohom! 5 Tvoja neprávosť totiž učí tvoje ústa a vyberáš si výrazy prefíkancov. 6 Vlastné ústa ťa odsúdia, nie ja, vlastné pery svedčia proti tebe.15,6 Mt 12,37; Lk 19,22 7 Vari si sa narodil ako prvý človek na svete a bol si počatý prv ako vrchy?15,7 Jób 38,4; Ž 90,2; Prís 8,25 8 Azda si počúval na porade u Boha a len na seba obmedzuješ múdrosť?15,8 Jer 23,18; Múd 9,13; Rim 11,34 9 Čo také vieš, čo nevieme my? Čo poznáš, s čím my nie sme oboznámení?15,9 Jób 12,3; 13,2 10 Medzi nami je aj šedivý, aj starší človek, vekom dôstojnejší než tvoj otec. 11 Alebo sa ti máli Božia útecha a slovo, ktoré k tebe mierne hovorí? 12 Prečo ťa strháva srdce a prečo sa ti iskria oči, 13 takže svoje dychčanie obraciaš proti Bohu a vravíš, čo máš na jazyku? 14 Čo je človek, že by mal byť čistý a čo tvor narodený zo ženy, že by mal byť spravodlivý?15,14 Jób 14,4; 25,4; Prís 20,9; Koh 7,20 15 Veď Boh sa ani na svojich svätých nespolieha a ani nebesia nie sú čisté v jeho očiach,15,15 Jób 4,18; 25,5 16 kdežeby ešte odporný a skazený muž, ktorý pije neprávosť ako vodu!?15,16 Jób 34,7; Prís 19,28 17 Poučím ťa, len ma vypočuj! Vyrozprávam, čo som videl. 18 To, čo mudrci hlásajú a neukryli to od čias svojich otcov. 19 Im samým bola daná krajina a cudzinec pomedzi nich neprechádzal. 20 Bezbožník sa každý deň zmieta strachom a počet rokov je pred násilníkom skrytý. 21 Zvuk hrôzy znie v jeho ušiach, v období pokoja príde naňho zhubca.15,21 Jób 18,11-14 22 Na návrat z tmy sa nespolieha, je vyhliadnutý pre meč. 23 Vandruje za chlebom — kde asi je? Vie, že deň tmy je mu už pripravený. 24 Desí ho trápenie a zdoláva ho trýzeň ako kráľa pripraveného na útok.15,24 Prís 24,34 25 To preto, lebo proti Bohu vystrel svoju ruku a hrdí sa pred Všemohúcim. 26 Rúti sa tvrdohlavo proti nemu pod ochranou pevných štítov, 27 pretože tvár si pokryl tukom a na páse sa obložil sadlom.15,27 Ž 17,10; Iz 6,10 28 Potom musel bývať v rozváľaných mestách, v neobývaných domoch pripravených na zbúranie.15,28 Jób 3,14 29 Nezbohatne a jeho majetok neobstojí ani jeho klasy sa nebudú nakláňať k zemi. 30 Neunikne temnotám, jeho výhonky vyschnú od plameňa, dychom vlastných úst zanikne. 31 Nech sa nespolieha na márnosť! Bude zmätený, pretože za odmenu dostane márnosť. 32 Jeho dni sa predčasne naplnia a jeho vetva sa nezazelená.15,32 Koh 7,17 33 Ako vinič zhodí svoje nedozreté plody, ako oliva nechá opadnúť svoje kvety, 34 lebo spolok pokrytcov je jalový a oheň stravuje stany úplatkárov.15,34 Jób 8,13; Múd 3,11.18 35 Plodom ich tehotenstva je trápenie a rodia bezprávie, ich vnútro je vždy pripravené na zradu.“15,35 Ž 7,15; Iz 59,4; Oz 10,13
 • Jób
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)