Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov. Možnosti podpory:

Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
 • Jób
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42

  Záložky

  1 Nuž to všetko videlo moje oko, moje ucho to počulo a pochopilo. 2 Čo vy viete, viem aj ja, nezaostávam za vami.13,2 Jób 12,3 3 Ja však budem hovoriť so Všemohúcim a chcem sa obhajovať pred Bohom,13,3 Iz 41,21 4 zatiaľ čo vy zliepate lži. Naničhodní lekári ste všetci!13,4 Ž 119,69 5 Kiež by ste čušali, to by bola vaša múdrosť!13,5 Prís 17,28; Koh 5,2; Jk 1,19 6 Len si vypočujte moje dôvody a pozorujte moju obhajobu. 7 Budete azda luhať pre Boha a podvádzať v jeho prospech?13,7 Jób 42,7 8 Chytáte mu stranu? Za Boha vediete spor? 9 Dopadne to dobre, ak vás preverí? Alebo ho chcete oklamať, ako klamete človeka?13,9 Jer 17,10; Ga 6,7 10 Celkom isto vás pokarhá, ak mu potajomky budete chytať stranu. 11 Nevydesí vás jeho vznešenosť a nepadne na vás z neho hrôza?13,11 Ž 119,120 12 Vaše pamätihodné výroky sú príslovia z popola, vaše hradby sú len z hliny. 13 Buďte chvíľu ticho, nech prehovorím ja, nech sa so mnou stane čokoľvek!13,13 Jób 7,11 14 Načo v zuboch nesiem svoje telo a v hrsti držím svoj život?13,14 Sdc 12,3; 1Sam 19,5; 28,21; Koh 4,5 15 Veď nech ma aj zabije, nebudem už čakať, ale budem obhajovať pred ním svoje cesty. 16 Aj to mi bude na spásu, pretože pred neho nepríde nehanebník. 17 Vydržte počúvať moju reč a môj výklad nech vám vojde do uší! 18 Tu teda predkladám svoj spor, viem, že budem mať pravdu. 19 Ktože by sa chcel so mnou prieť? Lebo ak teraz budem mlčať, zahyniem.13,19 Iz 50,8 20 Iba dve veci mi nerob a nebudem sa viac pred tebou skrývať: 21 Vzdiaľ odo mňa svoju ruku, tvoja hrôza nech ma nedesí! 22 Potom zavolaj a ja odpoviem, alebo ja prehovorím a ty mi odpovieš.13,22 Jób 31,35; 38,2; 40,7 23 Koľko mám previnení a hriechov? Daj mi poznať môj zločin a hriech! 24 Prečo ukrývaš svoju tvár a pokladáš ma za svojho nepriateľa?13,24 Jób 19,11; 22,21; 33,10; Ž 13,2; 44,25; 88,15 25 Hrozíš vari rozviatemu lístiu a prenasleduješ suchú slamu? 26 Veď si proti mne zapisuješ trpké veci a dávaš mi dediť viny mladosti.13,26 Ž 25,7; Jn 5,14 27 Zasekávaš mi nohy do klady, dozeráš na všetky moje chodníky, značkuješ moje chodidlá, 28 hoci človek sa rozpadne ako bútľavina, ako šaty, ktoré rozožrali mole.13,28 Ž 39,12
 • Jób
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)