Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov. Možnosti podpory:

Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
 • Jób
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42

  Záložky

  Štvrtá reč Jóba

  1 Nato Jób odpovedal takto: 2 „Vy ste naozaj ľudia, ako sa patrí, a s vami vymrie múdrosť! 3 Aj ja mám toľko rozumu ako vy, nie som od vás horší, veď komu to nie je jasné?12,3 Jób 13,2; 2Kor 11,5-6 4 Svojmu priateľovi som na posmech, ja, ktorý Boha vzývam a dostal som od neho odpoveď. Som na posmech, hoci som spravodlivý a bezúhonný. 5 Myšlienky tých, čo sú v bezpečí, opovrhujú nešťastím pripraveným pre tých, ktorým sa trasú nohy. 6 Na pokoji sú stany ničiteľov, v bezpečí sú tí, čo rozhorčujú Boha, čo by chceli Boha mať v hrsti.12,6 Jób 21,7; Ž 73,12; Jer 12,1-2 7 Však už len zvierat sa opýtaj a poučia ťa, nebeského vtáctva a porozpráva ti,12,7 Jób 38,39–39,30; Mt 6,26 8 alebo rastlinstva zeme a vyučí ťa, morské ryby ti to vyrozprávajú. 9 Kto by medzi nimi nevedel, že to urobila Hospodinova ruka? 10 V jeho ruke je duša všetkého živého a duch každého ľudského tela.12,10 Nm 16,22; Sk 17,28 11 Či ucho neskúma slová ako podnebie úst ochutnáva jedlo?12,11 Jób 34,3 12 Či u starcov je múdrosť a či dĺžka dní znamená rozumnosť?12,12 Jób 32,7 13 Len Boh má múdrosť a moc, jemu patrí rada a rozumnosť.12,13 Prís 8,14 14 Veď čo on zrúca, viac sa nevybuduje, koho on zavrie, tomu viac neotvoria.12,14 Iz 22,22; Zj 3,7 15 Ak zastaví vodu, tá vyschne, ale keď ju pošle, prevráti zem.12,15 Gn 7,10n; 1Krľ 17,1 16 On má silu aj zdravý rozum, jemu patrí zvedený aj zvodca.12,16 Ez 14,9 17 Radcov necháva ísť bosých a zo sudcov robí bláznov, 18 tresty kráľov ruší a kráľov priaha do roboty.12,18 Dan 2,21 19 Kňazov necháva ísť bosých a vykoreňuje prastaré rody.12,19 1Sam 2,30-32 20 Pripravuje o reč tých, na ktorých sa spoliehame, starcov zbavuje súdnosti. 21 Na kniežatá vylieva pohŕdanie a opasky mocných ničí.12,21 1Sam 17,45-47; Ž 107,40 22 Odkrýva nepreskúmané hlbiny tmy a na svetlo vynáša tiene smrti.12,22 Dan 2,22; 1Kor 2,10; 4,5 23 Necháva národy vyrásť a hubí ich, rozširuje ich a potom odprace. 24 Odoberá rozum vodcom národov zeme, necháva ich blúdiť v pustatinách bez ciest 25 a tak hmatajú v tme bez svetla a dopúšťa, aby blúdili ako opití.
 • Jób
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)