Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
 • List Galaťanom

  Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

  Záložky

  Vzájomná pomoc a duchovná podpora

  1 Bratia, keby aj niekoho pristihli pri nejakom priestupku, vy, čo ste vedení Duchom, napravte ho v duchu miernosti a každý daj si pozor sám na seba, aby si i ty nebol pokúšaný.6,1 Mt 18,15; Jk 5,19 2 Neste si navzájom bremená, a tak naplníte Kristov zákon.6,2 Jn 13,34; Rim 15,1 3 Lebo ak si niekto myslí, že je niečím, a nie je ničím, sám seba klame.6,3 1Kor 8,2 4 Nech každý skúma svoje konanie, a tak sa bude mať čím chváliť sám pred sebou, ale nie pred iným.6,4 2Kor 13,5 5 Lebo každý bude niesť svoje bremeno.6,5 Rim 14,12 6 Kto je vyučovaný v slove, nech sa rozdelí o všetko, čo má, s tým, kto ho vyučuje.6,6 Rim 15,27; 1Kor 9,14 7 Nemýľte sa! Boh sa nedá vysmievať, lebo čo človek rozsieva, bude aj žať.6,7 Jk 1,16 8 Pretože kto rozsieva pre svoje telo, z tela bude žať porušenie. Ale kto rozsieva pre Ducha, z Ducha bude žať večný život.6,8 Jn 3,6; 6,63; Rim 8,6.13; Ef 4,22 9 Neúnavne konajme dobro, lebo ak neochabneme, v určenom čase budeme žať.6,9 2Tes 3,13; Heb 12,3 10 A tak teda, kým máme čas, robme dobre všetkým, ale najmä členom rodiny veriacich6,10 Dosl. domu viery..

  Záverečné napomenutia a požehnania

  11 Pozrite, akými veľkými písmenami som vám napísal vlastnou rukou.6,11 1Kor 16,21 12 Tí, čo sa chcú páčiť podľa tela, vás nútia, aby ste sa dali obrezať, len aby ich neprenasledovali pre Kristov kríž.6,12 Ga 5,11; Flp 3,18 13 Veď ani sami obrezaní nezachovávajú Zákon, ale chcú, aby ste sa dali obrezať, a aby sa oni mohli vychvaľovať vaším telom. 14 No ja sa v žiadnom prípade nechcem chváliť ničím, iba krížom nášho Pána Ježiša Krista, prostredníctvom ktorého je pre mňa svet ukrižovaný a ja pre svet.6,14 1Kor 1,31; 2,2 15 Lebo nezáleží ani na obriezke, ani na neobriezke, ale na novom stvorení.6,15 1Kor 7,19; 2Kor 5,17; Ga 5,6 16 A nad všetkými, čo budú podľa toho konať, pokoj a milosrdenstvo, aj nad Božím Izraelom.6,16 Ž 125,5; 128,6; Flp 3,16 17 A odteraz nech ma už nik ničím neobťažuje, lebo ja nosím na svojom tele Ježišove znaky.6,17 Mt 26,10; 2Kor 4,10; Flp 3,10 18 Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je s vaším duchom, bratia. Amen.
 • List Galaťanom

  Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)