Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Evanjelium podľa Matúša
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Solúnčanom
  • Druhý list Solúnčanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie apoštola Jána (Apokalypsa)

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28

  Záložky

  O beng pokušinel le Ježiš

  1 O Ježiš sas ľigendo upre pre pušťa le Duchostar, hoj les o beng te pokušinel. 2 A pal oda, sar pes poscinelas saranda (40) dživesa the saranda (40) rača, bokhaľiľa avri. 3 Avľa ke leste o beng a phenďa leske: “Te sal Čhavo le Devleskero, phen hoj kale barendar te ačhen mare.” 4 Ov odphenďa: “Hin pisimen: ‘O manuš na dživela ča le marestar, ale dojekhe lavestar, so avel avri le Devleskere mujestar.’ ” 5 Akor les iľa o beng andro sentno foros a thoďa les te ačhel upre pro agor le chramoske 6 a phenďa leske: “Te sal Čhavo le Devleskero, čhiv tut tele. Se hin pisimen: ‘Prikazinela peskere aňjelenge pal tu a chudena tut pro vasta, hoj te na demes o pindro pro bar.’ ” 7 O Ježiš leske odphenďa: “Ale hin the pisimen:‘Na pokušineha le Rajes, tire Devles!’ ” 8 Pale les iľa o beng pro igen učo than a sikaďa leske savore kraľišagi le svetoskere the lengero baripen 9 a phenďa leske: “Kada savoro tuke dava, te angle mande pereha a banďoha.” 10 Akor leske phenďa o Ježiš: “Dža het, bengeja, bo hin pisimen:‘Ča anglo Raj, tiro Del, banďoha a ča leske korkoreske služineha!’ ” 11 Akor les o beng omukľa a avle o aňjela a kerenas pašal leste.

  O Ježiš chudel te kerel e buči andre Galileja

  12 Sar šunďa o Ježiš, hoj le Jan phandle andre bertena, geľa andre Galileja. 13 Omukľa o Nazaret a avľa te bešel andro foros Kafarnaum, savo hino paš o moros, andro phuva Zabulon the Neftalim. 14 Hoj pes te ačhel oda, so phenďa o prorokos Izaiaš: 15 “E phuv le Zabulonoskeri the e phuv le Neftalimoskeri, pro drom ko moros, pal o Jordan, e Galileja le nažidengeri! 16 O manuša, so dživenas andro kaľipen, dikhle baro kham. Olenge, so dživenas andre odi phuv andro ciňos le meribnaskero, avľa avri o kham.” 17 Akorestar chudňa o Ježiš te kazinel a te vakerel: “Visaren tumen le binendar! Bo pašes hin le ňeboskero kraľišagos.” 18 Sar phirelas pašal o Galilejsko moros dikhľa duje phralen, le Šimon (so les vičhinen Peter) the le Andrej leskere phrales, sar mukenas e sita andro moros, bo sas ribara. 19 A phenďa lenge: “Aven pal ma a me tumendar kerava ribaren, so chuden le manušen.” 20 On takoj omukle o siti a gele pal leste. 21 Sar geľa sikra dureder dikhľa avre duje phralen, le Jakob the le Jan, le Zebedeoskere čhaven. Sas pre loďka lengere dadeha le Zebedeoha a prikerenas o siti. Vičhinďa len 22 a on takoj omukle e loďka the peskere dades a gele pal leste. 23 O Ježiš phirelas pašal caľi phuv Galileja a sikavelas ode andro sinagogi. Kazinelas o evaňjelium le kraľišagoskero a sasťarelas dojekh nasvaľiben the dojekh dukh so sas le nipen. 24 A rozľigenďa pes pal leste o hiros pal caľi Sirija. Anenas ke leste savore nasvalen, so cerpinenas andro dukha, le zaphandlen demonenca, olen so len sas epilepsija the le kaľiken. A o Ježiš len sasťarelas. 25 Džanas pal leste but nipi andral e Galileja, andral o Dešfori, Jeruzalem, Judsko the Zajordansko.
 • Evanjelium podľa Matúša
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)