Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
Zachariáš

Výber kapitoly

Záložky

Ekumenický preklad
4 ‚Nebuďte ako vaši otcovia, ku ktorým volali skorší proroci: Takto hovorí Hospodin zástupov: »Odvráťte sa teda od svojich zlých ciest a od svojich zlých skutkov;« no nepočúvali a nevšímali si ma,‘ znie výrok Hospodina,1,4 Iz 55,7; Jer 3,12; Ez 33,11; Zach 7,7.12; Lk 15,20 5 ‚a vaši otcovia, kde sú? A proroci, vari budú žiť večne? 6 A či moje slová a ustanovenia, ktoré som nariadil svojim sluhom prorokom, nezasiahli vašich otcov?‘ Vtedy sa obrátili a vraveli: ‚Ako sa Hospodin zástupov rozhodol, čo s nami urobí podľa našich ciest a skutkov, tak s nami aj urobil.‘“1,6 Nár 2,17 7 V dvadsiatom štvrtom dni jedenásteho mesiaca, mesiaca šebát, v druhom roku Dária zaznelo slovo Hospodina k prorokovi Zachariášovi, synovi Berechju, Iddovho syna, takto:1,7 Zach 1,1 8 Videl som v noci: Hľa, ktosi sedel na ryšavom koni. Stál medzi myrtami v hlbine a za ním boli ryšavé, plavé a biele kone.1,8 Ex 15,5; Ž 68,23; 107,24; Jon 2,4; Mich 7,19
Ekumenický preklad
A či moje slová a ustanovenia, ktoré som nariadil svojim sluhom prorokom, nezasiahli vašich otcov?‘ Vtedy sa obrátili a vraveli: ‚Ako sa Hospodin zástupov rozhodol, čo s nami urobí podľa našich ciest a skutkov, tak s nami aj urobil.‘“1,6 Nár 2,17
Katolícky preklad
Azda moje slová a moje príkazy, ktoré som uložil svojim sluhom prorokom, nezasiahli vašich otcov? Vtedy sa obrátili a vraveli: “Ako sa Pán zástupov rozhodol, že bude s nami nakladať podľa našich ciest a podľa našich skutkov, tak s nami nakladal.”"
Roháčkov preklad
Ale moje slová a moje ustanovenia, ktoré som prikázal svojim služobníkom prorokom, či nestihly vašich otcov? Takže sa obrátili a riekli: Jako nám zamýšľal učiniť Hospodin Zástupov, podľa našich ciest a podľa našich skutkov, tak učinil s nami.
Evanjelický preklad
Či moje slová a moje ustanovenia, ktoré som uložil svojim sluhom, prorokom, nezasiahli vašich otcov? Obrátili sa a uznali: Ako si Hospodin mocností predsavzal s nami naložiť podľa našich ciest a podľa našich skutkov, tak aj naložil s nami.
Botekov preklad
Ale či moje nariadenia a moje rozhodnutia, ktoré som uložil svojim sluhom prorokom, nezasiahli vašich otcov? Oni sa obrátili a doznali: Jahve nebeských mocností naložil s nami, ako si predsavzal učiniť; ako si to zaslúžil náš život a naše skutky, tak naložil s nami."

Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

Projekty Vydavateľstvo

Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)