Biblická konkordancia

Biblická konkordancia k prekladu Biblie prof. Roháčka

Zverejnené s láskavým súhlasom majiteľov autorských práv pani Zuzany Pařízkovej (Potúčkovej) a pána Daniela Potúčka.Biblická konkordancia A - N
Biblická konkordancia O - Ž

Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

Biblia slovenská, Roháček, rodinná

Biblia rozpráva o Ježišovi, Lloyd-Jones

Jazykový sprievodca Roháčkovým prekladom Novej zmluvy

V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

Projekty Vydavateľstvo