Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Metódy pozorovania pri štúdiu Biblie

Metódy pozorovania je možné použiť pri osobnom štúdiu Biblie ako aj pri štúdiu v skupine. Pre inšpiráciu prinášame súhrn z knihy „Leading Better Bible Studies“, ktorý využíva pri stretnutiach Vysokoškolské biblické hnutie. 

1. Zhrnutie

Metóda vhodná pre dlhšie úseky, zvlášť príbehov, pretože sa môžu rozdeliť na kratšie časti a skupinka na nich môže po dvojiciach pracovať. Nie je vhodná na notoricky známe príbehy. Najlepšie funguje pri príbehoch s vyvrcholením na konci. 
Rozdeľte úsek medzi skupinku. Každá dvojica nech pozorne zosumarizuje text a podelí sa o to s ostatnými. Povzbuďte ostatných, aby sa pýtali otázky.

Príklady textov: Ex 15, Dan 9:1, Kr 8:23-53, Mt 6:9-13

2. Parafrázovanie

Vhodné pre pasáže, ktoré sú pomerne známe, ale nie vždy správne pochopené. Cieľom je preloženie textu do každodenného jazyka. 
Najlepšie je, ak jednotlivci prekladajú jednu frázu, nemusí to byt' celý verš. Je pritom kľúčové zostať vždy zameraný na študovaný text.

Príklady textov: Kol 1:15-23

3. Porovnanie

Porovnanie dvoch textov od toho istého autora alebo porovnanie podobných tém. Členovia skupinky si všímajú podobnosti, rozdiely, zdôraznené myšlienky a pod.

Príklady textov: Začiatky Pavlových listov, Iz 40-55

4. Kreslenie

Vhodné napríklad pri knihe Zjavenie Jána. Táto technika pomôže skupinke nájsť zmysel jednotlivých pasáží. V niektorých prípadoch si uvedomíme, že tie obrazy sa nedajú ľahko namaľovať, takže by sme ich mali brať skôr metaforicky než doslovne. Na druhej strane, príbeh o Noemovej arche sa dá ľahko nakresliť, preto je možné ju brať doslovne. 

Príklady textov: Dan 7

5. Interview

  1. Vedúci skupinky si pripraví zopár novinárskych otázok pre postavy vystupujúce v texte. Tieto rozdá skupinke, ktorá v dvojiciach robí interview. Jeden z dvojice je novinár a druhý je postava z textu. Novinár kladie otázky, sonduje, skúma, hľadá vysvetlenia. Po každej otázke si jednotlivci vymenia úlohy. Keď dvojica vyčerpá všetky otázky, zaznačí si tie, na ktoré nemohla adekvátne odpovedať a vráti sa k nim pri diskusii v skupinke.

Príklady textov: List Filemonovi

Pre Pavla: Aký je tvoj vzťah k Filemonovi ? 
Pre Onesima: Ako ťa ovplyvnil Pavol? 
Pre Pavla: Aké máš pocity z toho, že posielaš Onesima späť k Filemonovi ? 
Pre Pavla: Prečo posielaš Onesima späť k Filemonovi? 
Pre Onesima: Prečo ideš späť k Filemonovi? 
Pre Filemona: Prečo by si mal prijať Onesima späť? 
Pre Filemona: Ako tvoja kresťanská viera zmenila tvoj pohľad na Onesima?

  1. Členovia skupinky sa sami rozhodnú, aké otázky sa budú pýtať. Členovia skupinky strávia niekoľko minút formulovaním širokého zoznamu otázok, ktoré by sa chceli spýtať postáv z textu. Potom vyberú 6 – 8 otázok, ktoré použijú v interview. Je dobré, keď si aj vedúci skupinky pripraví dve alebo tri otázky – môže ich pridať do zoznamu v prípade, že skupina zabudne na niektoré významné aspekty oddielu.

Upozornenie

- táto metóda je vhodná len pre príbehy, alebo ak úsek obsahuje autorov osobný postoj;
- odpovede musia prichádzať zo študovaného textu;
- je dôležité viesť diskusiu tak, aby sa skupina neodklonila od témy.


(Zdroj: MORRIS, Karen - MORRIS, Rod: Leading Better Bible Studies. Sydney: Aquila Press, 1997. Preklad: Vysokoškolské biblické hnutie)  

Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

Projekty Vydavateľstvo

Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)