Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Evanjelium podľa Matúša
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Solúnčanom
  • Druhý list Solúnčanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie apoštola Jána (Apokalypsa)

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28

  Záložky

  Pal o robotňika andre viňica

  1 “Bo o ňeboskero kraľišagos hino sar jekh raj, so geľa sig tosara avri hoj te lel le robotňiken andre peskeri viňica. 2 A dovakerďa pes le robotňikenca, hoj len dela jekh denaris pro džives a bičhaďa len andre peskeri viňica. 3 Sar geľa avri vaj eňorendar, dikhľa avre dženen hoj ňič na keren a ačhen pro pľacos. 4 The lenge phenďa: ‘Džan the tumen andre viňica a počinava tumen avke, sar kampel.’ A on gele. 5 Pale geľa avri vaj dešudujorendar the trinorendar a pale oda kerďa. 6 Paľis geľa avri vaj pandžorendar a arakhľa avre dženen te ačhel ňič te na kerel a phenďa lenge: ‘So kade ačhen calo džives a ňič na keren?’ 7 Phende leske: ‘Vaš oda, bo ňiko amen na iľa andre buči.’ A ov lenge phenďa: ‘Džan the tumen a počinava tumen avke, sar kampel.’ 8 Sar zaračiľa, phenďa o raj la viňicakero le sluhaske so sas upral o robotňika: ‘Vičhin le robotňiken a počin lenge.’ Chude le poslednendar dži o ešebne. 9 Sar avle ola, so sas ile andre buči vaj pandžorendar, chudle po denaris. 10 A sar paľis avle ola ešebne, gondoľinenas peske hoj chudena buter, ale the on chudle po jekh denaris. 11 Sar ile, dudrinenas pro raj 12 a vakerenas: ‘Amen pes trapinahas calo džives pro kham, ale kala posledne kerenas buči ča jekh ora a počinďal len avke, sar amen.’ 13 Ale ov odphenďa jekheske lendar: ‘Prijaťeľina, na kerav pre tu hamišagos! Či tut na dovakerďal manca vaš jekh denaris? 14 Le oda so hin tiro a dža! Me kamav kale poslednones te del avke, sar tut. 15 Abo so, našči kerav mireha oda, so me kamav? Dikhes pre mande namište, vaš oda hoj som lačho?’ 16 Avke ena o palune ešebne a o ešebne palune.”

  O Raj phenel avri pal peskero cerpišagos

  17 Sar o Ježiš džalas upre andro Jeruzalem, iľa peske pre sera ole dešuduje učeňiken a pal o drom lenge vakerelas: 18 “Dikh, džas upre andro Jeruzalem a o Čhavo le manušeskero ela dino avri le nekbaredere rašajenge the le zakoňikenge a odsudzinena les pro meriben. 19 Dena les le nažidenge, hoj lestar te asan a hoj les te zbičinen the te ukrižinen, ale pro trito džives uščela andral o meriben.”

  Le Zebedeoskere čhave

  20 Akor avľa e daj le Zebedeoskere čhavengeri peskere čhavenca ko Ježiš, banďolas anglal leste a mangelas lestar vareso. 21 Ov lake phenďa: “So kames?” Oj phenďa: “Phen, hoj kala mire duj čhave te bešen jekh pre tiri čači a aver pre tiri baľogňi sera andre tiro kraľišagos.” 22 O Ježiš lake odphenďa: “Na džanen, so mangen. Či šaj pijen odi kuči, savi me majinav te pijel?” [“A či šaj aven bolde ole boľipnaha, saveha me som boldo?”] Phende leske: “Šaj.” 23 Ov lenge phenďa: “Čačipen hin, hoj pijena andral odi kuči so me pijav. [The ole boľipnaha, saveha som me boldo, the tumen bolde avena] ale, hoj te bešen pal miri čači the baľogňi sera, oda nane miri veca. Ola thana ena dine olenge prekal kaste hine pripravimen mire Dadestar.” 24 Sar oda šunde okla deš učeňika, rušle pre ola duj phrala. 25 Ale o Ježiš peske len vičhinďa a phenďa: “Džanen, hoj o vladara ľidžan le naroden zoraha a o bare raja ispiden tele le nipen. 26 Ale maškar tumende te na el avke. Oda, ko kamel te el bareder, mi el tumaro sluhas. 27 Oda, ko kamel te el ešebno, mi služinel savorenge. 28 Bo aňi o Čhavo le manušeskero na avľa hoj leske te služinen, ale hoj ov te služinel a te počinel peskere dživipnaha vaš o but manuša.”

  O kore paš o foros Jericho

  29 Sar avelas avri andral o Jericho, džanas pal leste igen but nipi. 30 A bešenas paš o drom duj kore manuša. Sar šunde, hoj odarik džal o Ježiš, vriskinde: “Rajeja, Čhavo le Davidoskero, av ke amende jileskero!” 31 Ale o nipi lenge phenenas hoj te čhiten, no on mek zoraleder vriskinenas: “Av ke amende jileskero, Rajeja, Čhavo le Davidoskero!” 32 O Ježiš zaačhiľa, vičhinďa len a phenďa: “So kamen, hoj tumenge te kerav?” 33 On leske phende: “Rajeja, hoj pes te phundraven amare jakha.” 34 Le Ježišoske sas pharo vaš lenge, chudňa pes lengere jakhendar a takoj chudle te dikhel. A džanas pal leste.
 • Evanjelium podľa Matúša
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)